FBDownHD

Nhập view-source từ Facebook Video URL

Click View source button, and then paste text in below textarea to new tab

loading...
Advertisement
Nếu video đang phát thay vì tải xuống, hãy sử dụng Nhấp chuột phải -> Lưu thành ... và chọn vị trí bạn muốn lưu video.
Cài đặt cài đặt fbvideos chrome extension Chrome Extension
FBDownHD không lưu bất kỳ video nào. Chúng tôi cũng không giữ bản sao của các video đã tải xuống. Tất cả các video được lưu trữ trên Facebook CDN. Ngoài ra, chúng tôi không theo dõi lịch sử tải xuống của người dùng, do đó, việc sử dụng FBDownHD hoàn toàn ẩn danh.

Tải video trên Facebook

Download video Facebook

Chào mừng đến FBDownHD - là một công cụ cho phép bạn tải về miễn phí videos HD từ Facebook với chât lượng tốt nhất và có giới hạn. Đơn giản, Dán Facebok Video Link vào BoxURL và ấn Download để bắt đầu. sau đó chờ vài giây và tệp tin video sẽ sẵn sàng

Làm thế nào để tải video Facebook? (hướng dẫn)

Sử dụng trang web của chúng tôi là miễn phí. Bằng cách sử dụng dịch vụ bạn đang chấp nhận điều khoản của chúng tôi.
Thưởng thức! Chúc tôi hi vọng bạn hài lòng với dịch vụ.